Galerie

schilderijen over de natuurwetenschap

uit 2017 tot 2021 (klik op de afbeelding om het werk groter te bekijken)
stuur een bericht naar de kunstenaar

Verduistering van de mens (naar Rembrandt)

Verduistering van de mens (naar Rembrandt)

2018

Mens, zie je spiegelbeeld in ons wirwarren. Wij zien het aldus: Een mens is een dier, een dier een lopende plant, een plant ingewikkelde stof, stof is deeltjes, deeltjes zijn geklonterde energie, dus jij bent energie. Wie spreekt daar zo? Het is Einstein & Co, staand op een wiebeltrapje  in de kelder van het huis.   Wie overeenkomsten zoekt en verschillen doet verbleken, laat natuur en mens hun band verbreken.

Botenwerf

Botenwerf

2018

Is een houten boot van hout gemaakt? Een boot is gemaakt van de drang om te ontdekken, van lust naar avontuur, van zorg om de kinderen, van de kracht van je spieren, van verdrongen water en ook van hout.

Oersoep

Oersoep

2017

Van Oersoep zijt gij gemaakt, tot verse oersoep zult gij terugkeren,  sprak de kokkin, peinzend, roerend in de pan.

De fysicus

De fysicus

2018

Zozo, sprak de fysicus, die aan het eind van de woestijn was aangekomen, dit moet toch wel de Formule van Alles zijn. Hij klonk niet overtuigd en voelde zich moe. 's Morgens stond hij op in een andere wereld, keek terug. En zag tien tenen. Zo begon een hele klim.

De complexe mens

De complexe mens

2018

Hoofd en voeten elkaar in het hart ontmoeten. De vrucht van Aarde en lucht is in ons bloed verweven. Wat vereent deze elementen tot ons levensinstrument? Oog- en orenspel glijdt langs u henen, waar het beneden zijn gloeiend weerklank vindt. En stroomt weer naar boven, doet hart en adem versnellen, klinkers komen als gezellen en zijn, boven in het licht tot woorden verdicht.

Telescoop

Telescoop

2019

Onder de boom voel je de echte Zon. Anderen zoeken het daarbuiten, zoeken wat zij kennen uit hun boeken dor. Werken met dorre machine, draaien naar eigen dunk, hopen op teken van leven om te kunnen zeggen: "mens onder boom, verbeeld je maar niks, ooit was je een oerknalpunt". De mensheid in een punt. Zo besprak men ooit engelen op de punt van een naald, duwden het hogere in het lagere.  Oude wijn, nieuwe zakken?

Knolselderij, drieluik voorzijde

Knolselderij, drieluik voorzijde

2019

Zie hoe Aarde en Zon, innig verbonden, hun kind omarmen. Wij noemen ze niet.  

Knolselderij, drieluik geopend

Knolselderij, drieluik geopend

2019

Zie hoe op de akker de enkele vorm tot tapijt zich breidt. Zie hoe onbespied het leven van boven weerkeert, verrukt, bevreugd. Bouw formules om, spreek ze uit in hogere taal, zeg dat ze kinderen zijn en dat hun ouders wachten.

Kodachrome camera

Kodachrome camera

2018

When I look back on all the crap I learned in highschool, it's a wonder I can think at all. (Paul Simon). Als een blad gedroogd in een dik boek, zo wordt ons kennis gegeven. Kleur en geur zijn met het leven verdwenen. Kan de schilder het leven weer toevoegen? Orgaanvliezen poortwachter maken van de stof? De stof die gehoorzaam zich plooit tot wat gewild wordt? Organen dienstbaar aan het Geheel uitbeelden? Hoe volmaakt geheel is het Geheel, ieder deel een luisterend beeld van wat daarboven leeft en weeft. Het oudste leven in warmte en licht, in eigen wereldsfeer, wordt doorgegeven aan ons, die onszelf realiseren. Hoe kan het hoogste hier ontbreken? Wie materie op de troon zet, is aan het differentiëren, de uitkomst wordt nul. Wie de nul wil integreren tot het oorspronkelijke geheel, moet het verlorene toevoegen uit vrije wil.  

Professor Tulp in later dagen

Professor Tulp in later dagen

2019

Het mes neergelegd, gesloten de kast. Langzaam gaan de ogen open voor de wachtende wereld. Daar is veelheid, bonte veelheid, ongescheiden en gescheiden, meer daar dan hier, familie alles van elkaar. Zorgelijk kijkt de oude garde, blijft liever bij het oude. Het was zo duidelijk en zo netjes. Genotype, fenotype, alias Blut und Boden, Nature 60 %, Nurture 40%, de mens willen we er niet bij.

Genoom en epigenoom

Genoom en epigenoom

2017

Professor Tulp, van de anatomische les, van spieren en van botten en drie eeuwen houtenklazerij. En nu zijn zonen, Watson en Crick, van genoom en chromosoom. De mens als chemische bandrecorder. Of toch een chemische piano? Wie vraagt er: wat zijn die toetsen en wie speelt erop? Het is de mens zelf die speelt en met dankbaarheid geniet van het instrument van zijn voorvaderen. Genoom is de naam voor het genetisch erfgoed van de mens. Dat is de bron die, als ware het een bandrecorder, steeds de benodigde eiwitten voor het lichaam maakt. Die bandrecorder wordt ook door allerlei invloeden zoals stress, liefde en motivatie via receptoren bestuurd. Dat systeem van kleine zintuigen wordt epigenoom genoemd.  

Streelchemie

Streelchemie

2020

Meer dan alles voel ik de chemie die van buiten  mij lieflijk raakt Wie kent niet de werking van strelingen?  De buitenwereld werkt en weeft via de zintuigen chemisch tot in je tenen. De echte chemie komt van buiten en opent de door bindingskrachten verstarde lichamen. Niet alleen de Zon weeft, maar de hele omgeving, de opvoeding en, via het zogenaamde epigenoom, ook wijzelf als hoofdverantwoordelijke!

Ik, epigenoom

Ik, epigenoom

2020

Liefde werkt chemisch door tot in onze diepste vezels en maakt ons langzaam tot haar evenbeeld. Ik ben zelf het belangrijkste "epigenoom" naast de Zon, de leefomgeving, mijn ouders, leraren etc. Ikzelf breng de veranderingen aan in mijn geërfde lichaam, zodat ik steeds meer mijzelf wordt.

Tuinman

Tuinman

2020

Mensenchemie kan voedselchemie doen opbloeien tot zielewarmte

warmte en ijspegel

warmte en ijspegel

2020

Warmte, ben je misschien dit of ben je misschien dat? Gerijpt, zie ik als mijzelf: warmte is het allerkleinste warmte is het allergrootste is alles daartussen in.

koelkastkoffie

koelkastkoffie

2020

Een schilderij uit de categorie vreemde dromen, waardoor ik begon te begrijpen dat de chemische bindingskrachten een van de vele vormen van zwaarte zijn. Zonder traagheid en binding is er geen zwaartekracht, zo dacht ook Higgs. Waar warmte ontbreekt, ontstaat de zwaarte.

Zon en Aarde

Zon en Aarde

2019

Op Aarde staat de mens en ziet zijn werk in verten voor zich staan. De Zon verwarmt hem alle dagen. Stop niet, voordat hij ondergaat.

Ein guter Mensch

Ein guter Mensch

2018

Zo gaan in hoge bergen en diepe dalen, ook samurai en hoofse dame hand in hand de tijden door.

Stad en omgeving

Stad en omgeving

2018

Een stad, een universum gelijk, de vrijheid toegewijd.

Krishna en evolutie

Krishna en evolutie

2021

Waar volgens de Natuurwetenschap de mens afstamt van de materie, is in het Hindoeïsme de gehele evolutie menselijk en begeleid door verwanten.

Verbonden tijden

Verbonden tijden

2018

Wie verbindt de tijden? Wij zijn het zelf, met schoonheid als troostende begeleider.

De zonen

De zonen

2018

Paradijsje

Paradijsje

2017

Paradijsje klein, steeds kom ik je tegen en jij groet mij even.